Konsultacje:

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii wszystkich osób zainteresowanych tematyką uchwał.
Konsultacje dotyczą ośmiu projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie uczestników I Kongresu Muzealników Polskich w dniu 25 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał przygotowane zostały przez Zespół Uchwał i zatwierdzone przez Komitet Programowy Kongresu.