Agnieszka-Murawska

Agnieszka Murawska

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Historyk, muzealnik; (1991) absolwentka UAM w Poznaniu oraz (2005) Podyplomowego Studium Muzealniczego UMK w Toruniu; wieloletni pracownik, obecnie kustosz Muzeum Narodowego w Poznaniu; autorka wystaw i publikacji z dziedziny numizmatyki, medalierstwa, historii muzealnictwa i edukacji muzealnej; uczestniczka prac Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego; członkini NSZZ „Solidarność” oraz władz naczelnych SMP ostatnich dwóch kadencji.