Aleksander-Devosges-Cuber

Aleksander Devosges Cuber

Muzeum Regionalne w Głogówku Dyrektor

Historyk sztuki, witrażysta, muzealnik; (2007–nadal) pracuje w Muzeum Regionalnym w Głogówku; związany z Tow. Miłośników Głogówka, Komisją Historyczną Powiatu Prudnickiego w Northeim, Stow. Miast Partnerskich Głogówka, Międzynarodowym Tow. im. L. van Beethovena w Berlinie – dyrektor Śląskiego Festiwalu imienia kompozytora; członek SMP Oddz. Opole; założyciel i red. naczelny pisma „PORTRET – Rocznik Głogówecki”, autor wystaw muzealnych i publikacji – katalogów wystaw i artykułów o historii, sztuce i kulturze; współtwórca proj. „ŚLĄSKI TIEPOLO”; (2013) uczestnik programu „Museum Management” organizowanego przez Departament Stanu USA.