Anatol-Wap

Anatol Wap

Urząd Marszałkowski w Białymstoku Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Historyk, absolwent Instytutu Historii UW Filii w Białymstoku; autor kilkudziesięciu prac i opracowań z zakresu historii, muzealnictwa i ochrony zabytków architektury militarnej; (1990–1996) pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku, (1996–1998) pracował w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; (od 1999) pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku a (od 2008) – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP.