Andrzej-Lechowski

Andrzej Lechowski

Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dyrektor

Historyk, muzealnik; (od 1980) pracuje w Muzeum Podlaskim w Białymstoku – autor wielu wystaw historycznych, współautor wystaw stałych: „W białostockiej kamienicy”, „Białystok – makieta XVIII-wiecznego miasta”, ekspozycji o Ludwiku Zamenhofie; autor koncepcji Muzeum Ikon w Supraślu; autor lub współautor publikacji o historii Białegostoku i postaciach związanych z miastem, a także felietonów historycznych w lokalnej prasie.