Anna Czekanowicz-Drążewska

Anna Czekanowicz-Drążewska

Urząd Miejski w Gdańsku Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Poetka, pisarka, edytorka; dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury w Gdańsku, kierowniczka literacka Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej, redaktor naczelna wydawnictw „Graf” i „Wieża”; autorka licznych: książek poetyckich, opowiadań, publikacji w prasie i antologiach; współautorka scenariusza seriali telewizyjnych i radiowych; laureatka nagród: Peleryny za najlepszy debiut poetycki i Tespis 2000 za monodram; (2001–2007) współautorka publikacji wydanych przez wydawnictwo słowo obraz/terytoria; członkini Polskiego PEN Clubu, SPP, ZAiKS oraz Rady Kultury Gdańskiej; pomysłodawczyni Nagrody Poetyckiej Miasta Gdańska i Międzynarodowego Festiwalu Literatury „Europejski Poeta Wolności”.