Anna-Stebelska-Tomaszewska

Anna Stebelska-Tomaszewska

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Naczelnik Wydziału ds. Muzeów

Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW; (2003–2008) główny specjalista w Dep. Dziedzictwa Narodowego MKiDN; (2008–nadal) Naczelnik Wydz. ds. Muzeów w Dep. Dziedzictwa Kulturowego MKiDN – prowadzi sprawy wynikające z nadzoru organizacyjnego i merytorycznego Ministra KiDN nad muzeami, dla których organizatorem jest Minister oraz wspólnie prowadzonymi przez Ministra z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami; realizuje zadania własne DDK z obszaru muzealnictwa; członkini Rady Muzeum: Sztuki w Łodzi, Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.