Anna-Szukalska-Kus

Anna Szukalska-Kuś

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Kustosz

Wiceprezes Zarządu Głównego SMP, Prezes Oddziału Wielkopolskiego SMP, Absolwentka Wydz. Historycznego UAM w Poznaniu i Podyplomowego Studium Muzealniczego UMK w Toruniu; (1987–nadal) pracuje w MNP – kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Oddziału MNP; autorka scenariuszy i kurator wielu wystaw stałych i czasowych, a także zajęć edukacyjnych dla wielu grup wiekowych i zainteresowań; organizatorka Zjazdów Pojazdów Wojskowych; współautorka programu oraz wiceprezes Zarządu Głównego SMP, prezes Oddziału Wielkopolskiego SMP.