AUDIO

DZIEŃ 1 – 23.04.2015 r.
 

Panel 1 – Szukając sensu w sprawozdawczych tabelach. Pobierz

 

Panel 2 – W pogoni za nowoczesnością: twórcza adaptacja czy bierna imitacja? Próba oceny przemian polskich muzeów na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Pobierz

 

Panel 3 – Zablokowany potencjał rozwoju czy niewykorzystana szansa? Pytanie o czynniki utrudniające i stymulujące rozwój sektora muzealnego. Pobierz

 

Panel 4 – Nowe zadania, te same kadry. Zapisy ustawy o muzeach w świetle obecnej praktyki muzealnej. Pobierz

 

Panel 5 – Mapa nowych inwestycji muzealnych. Czego możemy się nauczyć o polskim muzealnictwie dzięki dotychczasowym inwestycjom infrastrukturalnym? Pobierz

 

Panel 6 – Zwiedzający – widz czy aktor współtworzący doświadczenie muzealne? Uwagi na temat zmian determinujących recepcję muzeum. Pobierz

 
DZIEŃ 2 – 24.04.2015 r.
 

Panel 1 – Muzea wobec różnych potrzeb zróżnicowanej publiczności. Działania edukacyjne muzeów. Pobierz

 

Panel 2 – Muzeum jako partner w działaniu. Pytanie o efektywny model współpracy muzeum z otoczeniem instytucjonalnym, społecznym i biznesowym. Pobierz

 

Panel 3 – Muzealnik – kurator, ale i menedżer. Nowe zadania stojące przed muzealnikami a zmiany systemu kształcenia i awansu kadr muzealnych. Pobierz

 

Panel 4 – Narzędzia dla muzeów jutra. Jakie rozwiązania instytucjonalne i prawne będą kluczowe ze względu na wyzwania, przed którymi stoi polskie muzealnictwo? Pobierz

 

Panel 5 – Między muzealium, przestrzenią a multimediami. Co decyduje o atrakcyjności doświadczenia muzealnego? Pobierz

 

Panel 6 – Muzea jako lokomotywy rozwoju regionalnego. Pobierz