Bartosz-Gondek

Bartosz Gondek

Muzealnik, dziennikarz historyczny

Historyk, absolwent UKW w Bydgoszczy i Podyplomowego Studium Muzealniczego UMK w Toruniu; dziennikarz historyczny, 20 lat związany z „Gazetą Wyborczą Trójmiasto”; współpracownik miesięczników: „Odkrywca”, „Focus Historia”, „Uważam Rze Historia”, „Automobilista” i „Classic Auto”; autor kilkuset artykułów i reportaży telewizyjnych o tematyce historycznej; pełnomocnik burmistrza Pruszcza Gdańskiego ds. Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego, konsultant merytoryczny Rekonstrukcji Faktorii w Pruszczu Gdańskim.