Bogdan-Kaczmar

Bogdan Kaczmar

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Dyrektor MOwR

Historyk, muzealnik; absolwent WSP w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kulturą na UJ; od 1986 nieprzerwanie związany zawodowo z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, starszy kustosz w Dziale Historycznym, (od 2008) dyrektor muzeum; prezes Oddziału Podkarpackiego SMP.