Igor-Kakolewski

Dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wicedyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Historyk, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zastępca dyrektora Centrum Badań Historycznych w Berlinie PAN; opiekun naukowy galerii Paradisus Iudeorum wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie; (2010–2013) szef ekspertów w pracach nad wystawą stałą w Muzeum Historii Polski w Warszawie; współautor i współkurator wystaw MHP: „Pod  wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, kultur i religii” oraz „Od Horodła do Horodła 1413–2013”.