Katarzyna-Baranska

Dr hab. Katarzyna Barańska

Uniwersytet Jagielloński

Antropolog kultury, absolwentka UJ, adiunkt w Instytucie Kultury UJ; stały współpracownik Muzeum Zamku w Niedzicy oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu; autorka licznych prac z zakresu muzeologii, ostatnio: Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych; członek Prezydium PKN ICOM, prezes Oddz. Krakowskiego PTL; redaktor naczelny czasopisma muzeologicznego „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”.