Michal-F-Wozniak

Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK

Polski Komitet Narodowy ICOM Wiceprzewodniczący

Historyk sztuki, zabytkoznawca, absolwent UMK w Toruniu; doktorat (1986) na AUM w Poznaniu; habilitacja (2013) w Instytucie Sztuki PAN; (1976–1978) asystent w MNP; (od 1978) pracownik naukowy i dydaktyczny w Zakładzie Muzealnictwa UMK; (1987–1990) oraz (2000–2007) kustosz i kurator w Muzeum Zamkowym w Malborku; (1990–2000) dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu; (2007–nadal) dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; członek: ICOM, SHS,TNT w Toruniu; Rady ds. Muzeów przy MKiDN oraz kilku rad muzealnych.