Piotr-Majewski

Dr hab. Piotr Majewski

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Dyrektor

Historyk, absolwent Wydziału Historycznego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; (1995–2009) muzealnik w Zamku Królewskim w Warszawie; (2009–2011) zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, (2011–nadal) dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; wykładowca UW oraz UKSW; autor wielu publikacji z zakresu dziejów Polski w XX w.; (od 2011) redaktor naczelny rocznika „Muzealnictwo”.