Piotr-Zawojski Foto: Ryszard Czernow

Dr hab. Piotr Zawojski

Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Medioznawca i filmoznawca, krytyk sztuki – doktorat na UŚ, habilitacja na UJ; pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ w Katowicach; wykładowca na UŚ i ASP w Krakowie; zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury – zagadnieniom tym poświęcił kilka książek autorskich, tomów redagowanych oraz wiele artykułów naukowych i tekstów krytycznych; dyrektor artystyczny festiwalu „digital_ia” w Szczecinie; ekspert Śląskiego Funduszu Filmowego; członek PTE, PTK, IAA, AICA; kieruje działem Filmu i Mediów w kwartalniku „Opcje”.