Wojciech-Suchocki

Dr hab. Wojciech Suchocki, prof. UAM

Rada ds. Muzeów przy MKiDN Członek

Historyk sztuki, dr hab. nauk humanistycznych, prof. UAM w Poznaniu – pracownik Zakładu Historii i Teorii Badań nad Sztuką w IHS; dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu; prezes Zarządu Fundacji im. Raczyńskich przy MNP; członek Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk; od wielu lat uczestniczy w Seminariach Metodologicznych SHS w Nieborowie; badacz i autor licznych publikacji dotyczących semiotyki architektury, geografii artystycznej, związków międzyobrazowych w perspektywie dialogu i intertekstualności, hermeneutyki obrazu; kieruje programem badawczym poświęconym Atanazemu Raczyńskiemu; wyróżniony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.