Halina-Gottlieb

Dr Halina Gottlieb

Interactive Institute Stockholm

Historyczka sztuki, kurator cyfrowego dziedzictwa i moderatorka transferu wiedzy; tytuł doktora uzyskała za badania dziedzictwa cyfrowego – nowego obszaru obejmującego technologie cyfrowe, studia muzealnictwa, projektowanie interakcji oraz projekty oparte na uczestnictwie; założycielka i dyrektorka NODEM (Nordic Digital Excellence in Museums), współzałożycielka interdyscyplinarnego klastra badań i rozwoju DIHA (Digital Intangible Heritage of Asia) oraz (2006–nadal) dyrektorka Centrum Dziedzictwa Cyfrowego w Szwecji (Digital Heritage Center Sweden); (2011–2014) koordynatorka sieci Knowledge Triangle przy Interactive Institute /Swedeish ICT i Nordyckiej Radzie Ministrów.