Jerzy-Litwin

Dr Inż. Jerzy Litwin

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (d. CMM)

Historyk okrętownictwa, absolwent Instytutu Okrętowego PG; 1990 uzyskał stopień dr. nauk humanistycznych w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN; (1972–1988) pracował w CMM na stanowisku od asystenta do kustosza; (1988–1991) kustosz w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku; (od 1991) wicedyrektor CMM, (2001–nadal) dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (d. CMM) – organizator wystaw oraz konferencji krajowych i zagranicznych, autor i realizator programu rozwoju muzeum, m.in. (od 2007) 3 nowe obiekty, 2 generalne modernizacje, 3 remonty; autor 8 książek i ok. 230 publikacji (ponad 60 drukowanych za granicą); członek Rady ds. Muzeów MKiDN; odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, medalem św. Wojciecha i srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.