Jan-Mackowiak

Dr Jan Maćkowiak

Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Dyrektor

Dr nauk humanistycznych, działacz kultury; (2001–nadal) dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; członek Prezydium Międzynarodowego Stow. Muzeów Rolniczych (AIMA); prezes Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich, członek PKN ICOM i SMP; organizator wielu imprez kulturalnych, pomysłodawca i inicjator nowych i atrakcyjnych form pracy muzeum w zakresie interaktywnego upowszechniania zbiorów muzealnych i działań oświatowo-kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego.