Janusz-Trupinda

Dr Janusz Trupinda

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Kurator, Prezes Oddziału Pomorskiego SMP

Doktor nauk humanistycznych, muzealnik, historyk, menedżer kultury, absolwent UG i SGH w Warszawie; (1998–2000) kierował Dziełem Edukacyjnym w Muzeum Narodowym w Gdańsku, (2001–2011) wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku, obecnie kurator ds. Oddziałów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska; prezes Oddz. Pomorskiego SMP, członek Międzynarodowej Komisji do Badania Zakonu Niemieckiego; zainteresowania badawcze to historia Zakonu Krzyżackiego, historia sportu, muzealnictwa, zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym.