Jolanta-Skutnik

Dr Jolanta Skutnik

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Pedagog, dr nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie na UŚ w Katowicach, (2012–nadal) prodziekan ds. studenckich i kształcenia na tym wydziale; (od 1991) związana z Zakładem Edukacji Kulturalnej; naukowo zajmuje się zagadnieniami edukacji kulturalnej, artystycznej, muzealnej, upowszechnianiem kultury oraz animacją i mediacją kulturalną i artystyczną – autorka i współautorka publikacji poświęconych tym zagadnieniom; członkini: INSEA, ICOM, zarządu Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej w Bielsku-Białej oraz członkini-założycielka Śląskiego Stow. Alliance Française w Cieszynie.