Marcin-Szelag

Dr Marcin Szeląg

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Forum Edukatorów Muzealnych Kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu,

Historyk sztuki, adiunkt na UAM w Poznaniu, kierownik Działu Edukacji MNP, współzałożyciel i animator Forum Edukatorów Muzealnych; zajmuje się współczesną problematyką muzealną, teorią edukacji muzealnej i nowymi technologiami teleinformatycznymi wykorzystywanymi w muzealnictwie; autor kilkudziesięciu artykułów o muzealnictwie, kolekcjonerstwie sztuki współczesnej, historii sztuki i edukacji muzealnej; inicjator oraz przewodniczący RP Międzynarodowej Konferencji NODEM (2014); stażysta programu Akademia Zarządzania Muzeum (2011), uczestnik programów American Alliance of Museums International Fellowship Grant oraz ICOM International Training Centre for Museum Studies w Pekinie (2013), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).