Marek-Rubnikowicz

Dr Marek Rubnikowicz

Muzeum Okręgowe w Toruniu Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Historyk i archeolog, absolwent UAM w Poznaniu, (1991) dr nauk humanistycznych z zakresu archeologii; (1979–2001) pracownik naukowy UMK w Toruniu; (1993–1998 oraz 2002–2006) wojewódzki konserwator zabytków w Toruniu; (1999–2001) zastępca GKZ, (2001/2002) pełniący obowiązki GKZ; (2007–nadal) dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu; specjalista w zarządzaniu instytucjami wyspecjalizowanymi w popularyzacji dziedzictwa kulturowego; autor publikacji z historii szklarstwa i ochrony zabytków.