Miroslaw-Borusiewicz

Dr Mirosław Borusiewicz

Polski Komitet Narodowy ICOM

Socjolog kultury, (2012) tytuł doktora muzeologii w IM UKSW; (od 1975) pracował w Muzeum Historii Miasta Łodzi; (1991–1994) udział w pracach redakcyjnych ustawy o muzeach; (1992–1994) pełnomocnik ds. muzeów Ministra Kultury i Sztuki; (1994) autor programu, później wykładowca Podyplomowego Studium Muzealniczego UW, oraz założyciel Centrum Muzeologicznego w Łodzi; (1997–2006) dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi; (2007–2008) wykładowca w WSHE w Łodzi; członek ICOM; (1980–1995) pełniący różne funkcje w NSZZ „Solidarność” reprezentujący środowisko muzealników.