Piotr-Rypson

Dr Piotr Rypson

Muzeum Narodowe w Warszawie Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Krytyk sztuki, historyk literatury i kultury wizualnej, ekspert w dziedzinie edukacji elektronicznej; (2012–nadal) wicedyrektor ds. naukowych w MNW; w przeszłości pracował: w Galerii Remont, wydawnictwie „Akademii Ruchu”, (1990–1995) red. naczelny „Obiegu”, (1993–1996) kurator Zbiorów i Galerii CSW w Warszawie; (1990–2014) m.in. wiceprzew. AICA, przew.: RP Fundacji Galerii Foksal oraz RP Międzyn. Biennale Plakatu; członek: Rady Fundacji Kultury, komisji MKiDN, wykładowca Podyplomowego Studium Muzealniczego UW, Rhode Island School of Design, Miami Ad School: autor książek z dziedziny historii literatury i historii sztuki XX w. oraz ok. 200 artykułów drukowanych w Polsce i zagranicą.