Piotr-Szpanowski

Dr Piotr Szpanowski

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Zastępca Dyrektora

Archeolog, absolwent UW; (2003) ukończył studia podyplomowe w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami na „Akademii Dziedzictwa” w Krakowie; (2014) stopień doktora na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW; (od 1997) pracownik administracji ochrony zabytków, (2002–nadal) pracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – (od 2011) na stanowisku zastępcy dyrektora; autor publikacji dotyczących ochrony zabytków oraz historii i problemów zarządzania rezydencją wilanowską.