Tomasz Kranz

Dr Tomasz Kranz

Państwowe Muzeum na Majdanku Dyrektor

Germanista i historyk, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie; autor licznych publikacji na temat teorii edukacji historycznej w miejscach pamięci II wojny światowej, tożsamości i funkcji muzeów martyrologicznych oraz historii niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, ostatnio wydał Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli; członek m.in. Rady Muzealnej Muzeum Stutthof w Sztutowie i zespołu doradców Wydziału Filozofii KUL.