Violetta-Rezler-Wasielewska

Dr Violetta Rezler-Wasielewska

Centralne Muzeum Jeńców Wo jennych w Łambinowicach-Opolu Dyrektor

Historyczka, absolwentka WSP w Opolu i UE w Katowicach, doktor nauk humanistycznych; (2010–nadal) dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu; inicjatorka i organizatorka sesji i konferencji naukowych, wystaw, konkursów, projektów badawczych i wydawniczych oraz edukacyjnych; autorka i współautorka oraz redaktor naukowych prac zwartych i artykułów, głównie z zakresu problematyki jenieckiej w latach II wojny światowej, edukacji w miejscach pamięci i historii Łambinowic.