Wojciech Borkowski

Dr Wojciech Borkowski

Stowarzyszenie Muzealników Polskich Wiceprezes

Archeolog, absolwent UW i Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; (1993) uzyskał stopień doktora w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN; prowadził zajęcia na UW, na UKSW i w WSP TWP; zrealizował ponad 90 programów edukacyjnych dla Telewizji Polskiej; aktywny członek ruchu rekonstrukcji historycznej, członek założyciel Oddziału Mazowieckiego SMP; (od 1982) pracuje w Państwowym Muzeum Archeologicznym, (1996–nadal) na stanowisku zastępcy dyrektora PMA.