Wojciech-Szczurek Foto: Andrzej Gojke

Dr Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni

Doktor prawa, absolwent UG, z zawodu sędzia – (1989–1994) przewodniczący Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni; prowadził działalność obywatelską, współtworzył Komitet Obywatelski; (1990) rozpoczął aktywność samorządową – radny Rady Miasta Gdyni, (1991–1998) przewodniczący Rady Miasta Gdyni; (1998–nadal) prezydent Gdyni; inicjator powołania Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, którego celem jest współpraca działających w nim samorządów na rzecz rozwoju Pomorza.