Edward-Chudzik

Edward Chudzik

Narodowe Centrum Kultury Zastępca Dyrektora

Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowo tyflopedagogikę i zarządzanie; nauczyciel, bibliotekarz, wizytator Kuratorium Oświaty; (1997–nadal) zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury; autor publikacji o największym strajku studenckim w 1981 r. w Łodzi, w którym uczestniczył; organizator kampanii społeczno-edukacyjnych, uroczystości rocznicowych i wydarzeń kulturalnych.