Elzbieta-Ofat

Elżbieta Ofat

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów Strategicznych, Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu PW oraz kilku kierunków studiów podyplomowych, w tym zarządzania na UW i Akademii Koźmińskiego; zastępca dyrektora ds. zarządzania w Muzeum Łazienki Królewskie, były dyrektor Dep. Strategii i Analiz w MKiDN oraz kierownik Biura Programu Trakt Królewski, realizującego projekty dla 20 instytucji kultury.