Ewa-Chomicka

Ewa Chomicka

Muzeum Historii Żydów Polskich Kierowniczka Sekcji Edukacji Dorosłych

Polonistka, etnolożka, animatorka kultury, absolwentka studiów muzealniczych i kuratorskich; kieruje Sekcją Edukacji Dorosłych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wcześniej pracowała m.in. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki; koordynatorka projektów badawczych, edukacyjnych, twórczych współpracująca z organizacjami i instytucjami kultury w kraju i zagranicą; członkini Kolektywu Terenowego, Chóru Kobiet.