Ewa-Moroz-Keczynska

Ewa Moroz-Keczyńska

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży Kustosz

Etnolog, regionalista; absolwentka Katedry Antropologii i Etnologii Kultury UW oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; (2000) odbyła staż w Imperial War Museum w Londynie; (od 2003) związana z Białowieskim Parkiem Narodowym, (od 2007) pełni stanowisko kustosza muzeum, zajmując się udostępnianiem ekspozycji, realizacją wystaw muzealnych, wniosków, edukacją; interesuje się muzealnictwem przyrodniczym i krajobrazem kulturowym.