Freda-Matassa

Freda Matassa

Matassa Toffolo Art Collections Management Dyrektor

Pracowała jako Główny Inwentaryzator Royal Academy of Arts i Tate Gallery w Londynie; (1996–1998) przewodnicząca Stow. Inwentaryzatorów Wlk. Brytanii, współtwórczyni stałej Europejskiej Konferencji Inwentaryzatorów; (2008) mianowana Ekspertem i Doradcą Ministra Kultury ds. legislacji zabezpieczenia przed konfiskatą; (2010) uznana za jedną z 50. Top Women to Watch in Arts i wybrana członkiem Królewskiej Akademii Sztuk; przedstawicielka środowiska muzealników przy UK UNESCO Cultural Network oraz Wlk. Brytanii w Europejskiej Komisji ds. Standaryzacji; członkini założycielka EU Collections Mobility i współautorka publikacji Lending to Europe (2005) – jako ekspert ds. wymiany zbiorów i procedur wypożyczeń wykładała w wielu krajach zagadnienia związane z zabezpieczeniem przed konfiskatą, gwarancjami rządowymi i mobilnością kolekcji; autorka programów szkolenia i kształcenia w zakresie zarządzania zbiorami muzealnymi w Wlk. Brytanii i Egipcie.