Gerard_Radecki

Gerard Radecki

Muzeum Narodowe w Poznaniu Kurator

Historyk sztuki, absolwent UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych Zarządzanie Marketingowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; (2007–2013) dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; obecnie pracuje w Muzeum Narodowym w Poznaniu, prowadzi wykłady nt. muzealnictwa na studium podyplomowym w Instytucie Historii Sztuki UAM; członek PKN ICOM, SMP oraz Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.