Jacek-Gorka

Jacek Górka

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Kierownik Działu Edukacji, Informacji i Wydawnictw

Muzealnik, animator kultury, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Państwowej PWSBiA, Podyplomowego Studium Muzealniczego UW oraz Studium Menadżerów Kultury SGH; zawodowo związany z MKiDN, a następnie z Muzeum Narodowym w Warszawie; obecnie kieruje Działem Edukacji, Informacji i Wydawnictw NIMOZ – członek redakcji rocznika „Muzealnictwo”, redaktor portalu muzealnictwo.com, sekretarz Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla oraz Przeglądu Muzeum Widzialne; prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie.