Jacek-Miller

Jacek Miler

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego

Historyk sztuki, absolwent ATK w Warszawie; (od 1993) zatrudniony w resorcie kultury w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, (od 1998) naczelnik Wydz. ds. Wschodnich, (2000–2001) zastępca dyrektora Biura; (2006–2008) dyrektor Dep. ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, (od 2008–nadal) dyrektor Dep. Dziedzictwa Kulturowego MKiDN – zarządza sprawami wynikającymi z nadzoru ministerstwa  nad muzeami i archiwami, ochroną dziedzictwa kulturowego za granicą oraz dokumentowaniem i odzyskiwaniem dzieł sztuki i zabytków utraconych podczas II wojny światowej; członek komisji ekspertów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego: polsko-litewskiej, polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej; wykładowca na UW i UKSW.