Jan-Jurkiewicz

Jan Jurkiewicz

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Zastępca Dyrektora ds. Muzealnych

Historyk i muzealnik, absolwent UŚ oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW oraz na UMK w Toruniu; (od 1984) związany z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, (2005–2009) dyrektor tej instytucji, obecnie zastępca dyrektora ds. muzealnych; redaktor naczelny „Górnika Polskiego” – rocznika naukowego MGW; autor wystaw, artykułów naukowych, programów edukacyjnych.