Janusz-Cyganski

Janusz Cygański

Muzeum w Kwidzynie

Muzealnik, historyk; (1976–1982) inspektor w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, (1982–1987) dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, (1987–2013) dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, (2013–nadal) st. kustosz Muzeum Zamkowego w Malborku, kierownik Oddziału – Muzeum w Kwidzynie; współtwórca Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, kurator stałej wystawy (2014); organizator i pierwszy prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SMP (2006–2014), członek PKN ICOM.