Janusz-Czop

Janusz Czop

Muzeum Narodowe w Krakowie Wicedyrektor

Konserwator dzieł sztuki, (od 1992) konserwator malarstwa w MNK, (1997–2013) główny konserwator MNK – koordynator projektów modernizacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu konserwacji prewencyjnej, (2013–nadal) zastępca dyrektora ds. konserwacji i przechowywania zbiorów MNK; (2001–2004) rzeczoznawca MKiDN; (2011–2012) wiceprezes Zarządu Fundacji XX Czartoryskich, (2004) pomysłodawca LANBOZ – muzealnego laboratorium wspierającego ochronę dziedzictwa; obecnie zaangażowany w projektowanie modernizacji Gmachu Głównego MNK oraz budowy Centrum Konserwacji i Magazynowania Muzealiów.