Janusz-Karpinski

Janusz Karpiński

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach Dyrektor

Dyrektor (2005–nadal) Muzeum Wsi Kieleckiej, przewodnik świętokrzyski, pilot wycieczek; (1992–2003) prezes zarządu, dyrektor Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łysogóry” w Kielcach; (2002–2005) sekretarz Izby Gospodarczej PZH w Warszawie, (2000–2007) prezes Oddz. Świętokrzyskiego PZH w Kielcach; uhonorowany m.in. Złotą Odznaką MKiS „Za opiekę nad zabytkami”; w ostatnim dziesięcioleciu Muzeum Wsi Kieleckiej stało się marką turystyczną Regionu Świętokrzyskiego.