Jaroslaw-Galeza

Jarosław Gałęza

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Prezes

Etnograf, absolwent UWr; od 1980 pracownik, a od 1993 dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej; inicjator translokacji i odbudowy w MWO obiektów architektury ludowej oraz ich otoczenia; organizator wystaw i konferencji popularyzujących kulturę regionu; autor artykułów o budownictwie ludowym na Śląsku i działaniach MWO; przewodniczący RP Opolskiego Oddz. STL i członek RN przy ZG STL w Lublinie, (2002–2005) członek Kom. ds. Kultury i Mediów I Synodu Diecezji Opolskiej, (2013–nadal) prezes Stow. Muzeów na Wolnym Powietrzu; przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Notatnika skansenowskiego. Rocznika Muzeum Wsi Opolskiej”; (2013-2015) członek Rady ds. Muzeów przy MKiDN.