Jerzy-Brzozowski

Jerzy Brzozowski

Muzeum Okręgowe w Suwałkach Dyrektor

Archeolog, muzealnik, absolwent Katedry Archeologii UMCS w Lublinie; (od 1985) pracownik Muzeum Okręgowego w Suwałkach, (1998–nadal) jego dyrektor; autor i współautor ponad 50 publikacji z dziedziny archeologii i muzealnictwa; kierował kilkunastoma ekspedycjami archeologicznymi na terenie Suwalszczyzny i Mazur; laureat nagród z dziedziny kultury, m.in. GKZ, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Suwałk, odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.