Jerzy-Ginalski

Jerzy Ginalski

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Dyrektor

Archeolog, absolwent UJ; (od 1982) zatrudniony w administracji i podkarpackich placówkach kultury, m.in. Państwowej Służbie Ochrony Zabytków, Muzeum Okręgowym w Krośnie, (1999–nadal) dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – koordynator konserwacji obiektów sakralnych MBL, realizacje sektorów: naftowego, dworskiego i małomiasteczkowego – prestiżowego projektu unijnego „Galicyjski rynek” (Sybilla 2011); autor około 50 publikacji naukowych z zakresu archeologii, muzealnictwa oraz ochrony zabytków.