Katarzyna Mieczkowska-Czerniak

Katarzyna Mieczkowska-Czerniak

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Politolog, absolwentka UMCS w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW; (od 2005) pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS – (2010) uzyskała tytuł dr. nauk humanistycznych; absolwentka International Journalism and Society: The Role of the Media in the Modern World w London School of Economics and Political Science; (od 2010) dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, następnie zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych; (od 2015) dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie.