Krzysztof-Markiel

Krzysztof Markiel

Urząd Województwa Małopolskiego Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ekspert zarządzania zasobem kultury i dziedzictwa kulturowego; od lat pracuje w administracji samorządowej, kierując departamentami odpowiedzialnymi za kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego; (1999–nadal) dyrektor Dep. ds. Kultury, Dziedzictwa Narodowego w UM Woj. Małopolskiego – odpowiedzialny za kreowanie i wdrażanie mechanizmów zarządzania tym sektorem; współautor opracowań eksperckich dla MKiDN; członek rad muzealnych i rad programowych instytucji kultury; ekspert i asesor ds. funduszy europejskich MRR oraz samorządu Woj. Małopolskiego; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.