Pawel-Tkaczyk

Ks. Paweł Tkaczyk

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Wydz. Nauk Humanistycznych KUL w Lublinie, (2012) tytuł dr. w zakresie liturgiki i historii sztuki sakralnej UO; (2002–2005) dyrektor Radia Plus w Kielcach; (2005–nadal) założyciel i dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach; Diecezjalny Konserwator Zabytków, Prezes Stow. Na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej, wykładowca historii sztuki w WSD w Kielcach; twórca pierwszej w Polsce Diecezjalnej Bazy Monitoringu i Ochrony Zabytków Sztuki Sakralnej oraz Międzyn. Konferencji Muzealników „Muzea Naszych Czasów”; autor licznych publikacji z dziedziny historii sztuki, ochrony zabytków i muzealnictwa.