Lech Karwowski

Lech Karwowski

Muzeum Narodowe w Szczecinie Dyrektor

Historyk i krytyk sztuki, absolwent KUL; w przeszłości: asystent Działu Sztuki Współczesnej MNSz, dyrektor BWA Szczecin, wicedyrektor Zamku Książąt Pomorskich, dziennikarz TVP Oddz. Szczecin, zastępca dyrektora CRP w Orońsku, (2001–nadal) dyrektor MNSz; inicjator i kurator wystaw z kolekcji MNSz oraz sztuki współczesnej; współzałożyciel Bałtyckiego Magazynu Sztuki „Mare Articum”, współredaktor „Kwartalnika Rzeźby «Orońsko»”; autor esejów, felietonów i programów cyklicznych o dziejach sztuki i życiu artystycznym Pomorza Zachodniego; współautor przekształcenia MNSz, w tym budowy Centrum Nauki; członek: Rady ds. Muzeów MKiDN, Woj. Rady Ochrony Zabytków w Zachodniopomorskim, AICA, ICOM, SHS, SMP; odznaczony m.in. srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.